Selllog Stationery

เว็บไซต์เครื่องเขียน สุราษฎร์ สเตชั่นเนอรี่

ลวดเย็บเบอร์ 10 รุ่นบิ๊กบูม 8851907119164

2021310
– ลวดเย็บเบอร์ 10 ที่แข็งแรง เย็บได้หนา – ด้วยกรรมวิธีการผลิตพิเศษเส้นลวดที่หนาใหญ่ขึ้น 23% – ทำให้เส้นลวดมี ...ปุ่มอ่านต่อ
  • คำอธิบายสินค้า
  • Comment
  • Post a comment
– ลวดเย็บเบอร์ 10 ที่แข็งแรง เย็บได้หนา – ด้วยกรรมวิธีการผลิตพิเศษเส้นลวดที่หนาใหญ่ขึ้น 23% – ทำให้เส้นลวดมีความแข็งแรง – สามารถเย็บเอกสารปึกหนาได้มากถึง 20 แผ่น – ขนาด 9×4.8 mm. – ความสามารถในการเย็บกระดาษ 80 แกรม ได้ 20 แผ่น
List of the comments:
No comments have been posted yet.
Vote:

Give your advice about this item:

ชื่อผู้ใช้งาน:

หมวดหมู่สินค้า