Selllog Stationery

เว็บไซต์เครื่องเขียน สุราษฎร์ สเตชั่นเนอรี่

เกมส์เศรษฐี โดราเอมอน 8858740468114

7d6995efd6a0e5e3f51799743f389adc
คุณหนูๆ จะได้สนุกสนาน และเพลิดเพลินไปกับการเล่นเกมส์เศรษฐี โดราเอมอน ตะลุย ต่างประเทศ เพื่อการเรียนรู้ ช ...ปุ่มอ่านต่อ
ราคาปกติ: 130 THB ลดเหลือ: 130THB130 THB ต่อหน่วย


  • คำอธิบายสินค้า
  • Comment
  • Post a comment
คุณหนูๆ จะได้สนุกสนาน และเพลิดเพลินไปกับการเล่นเกมส์เศรษฐี โดราเอมอน ตะลุย ต่างประเทศ เพื่อการเรียนรู้ ชื่อประเทศต่างๆ และภาพสถานที่สำคัญในประเทศนั้นๆ อีกทั้งคุณหนูๆจะได้ฝึกฝนการวางแผนในการเล่นเกมส์ เพื่อทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ สนุกไปกับการเข้าสังคม และพัฒนาการด้านการคำนวนตัวเลข สิ่งที่คุณหนูๆ จะได้รับนับว่าคุ้มค่ามากสำหรับของเล่นชิ้นนี้
List of the comments:
No comments have been posted yet.
Vote:

Give your advice about this item:

ชื่อผู้ใช้งาน:

หมวดหมู่สินค้า