Selllog Stationery

เว็บไซต์เครื่องเขียน สุราษฎร์ สเตชั่นเนอรี่

ลิ้นแฟ้มเหล็กสีเงิน (กล่อง50ชุด) ตราม้า H-222 8851552457451

6200510
ลิ้นแฟ้มเหล็ก สีเงิน เนื้อหนา คงทนแข็งแรง ไม่ลอก ไม่เป็นสนิม ลบมน ไม่บาดมือ ปรับเปลี่ยนใช้งานได้อย่างสบา ...ปุ่มอ่านต่อ
  • คำอธิบายสินค้า
  • Comment
  • Post a comment
ลิ้นแฟ้มเหล็ก สีเงิน เนื้อหนา คงทนแข็งแรง ไม่ลอก ไม่เป็นสนิม ลบมน ไม่บาดมือ ปรับเปลี่ยนใช้งานได้อย่างสบายมือ เหมาะสำหรับใช้เก็บรวบรวมเอกสาร หรือใช้กับแฟ้มแขวน ระยะห่างระหว่างรูเจาะ : 8 ซม. ก้านแฟ้มยาว : 18.8 ซม. บรรจุ 50 ชุด/กล่อง, 1 กล่อง
List of the comments:
No comments have been posted yet.
Vote:

Give your advice about this item:

ชื่อผู้ใช้งาน:

หมวดหมู่สินค้า