Selllog Stationery

เว็บไซต์เครื่องเขียน สุราษฎร์ สเตชั่นเนอรี่

สมุดวาดเขียน renaissance R.104 8851907132644

132644
เรนาซองซ์ สมุดวาดเขียนสีน้ำ เนื้อ กระดาษวาดเขียนสีน้ำเกรดคุณภาพชนิดผิวหยาบ 2 หน้า ผลิตจากเยื้อกระดาษชั้น ...ปุ่มอ่านต่อ
  • คำอธิบายสินค้า
  • Comment
  • Post a comment
เรนาซองซ์ สมุดวาดเขียนสีน้ำ เนื้อ กระดาษวาดเขียนสีน้ำเกรดคุณภาพชนิดผิวหยาบ 2 หน้า ผลิตจากเยื้อกระดาษชั้นดี เยื่อใยยาว ทำให้การกระจายตัวของสีเป็นวงกว้าง เนื้อกระดาษซับน้ำได้ดี ไม่ทำให้สีดูจืด ดูซับสีและเก็บเนื้อสีได้ดี ไม่มีลาย Texture บนผิวปราศจากกรดทำให้กระดาษสามารถเก็บไว้ได้นาน ไม่ซีดเหลือง ได้รับมาตรฐานสากล FSC ซึ่งเป็นมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เยื่อไม้ที่นำมาผลิตกระดาษมาจากป่าที่ได้รับการรับรอง ด้านการจัดการป่าและปลูกต้นไม้ทดแทน เหมาะสำหรับงานสีน้ำ (Water colour) และสีโปสเตอร์ (Poster Colour) เนื้อกระดาษผลิตในประเทศอิตาลีดินแดนแห่งศิลปะ
List of the comments:
No comments have been posted yet.
Vote:

Give your advice about this item:

ชื่อผู้ใช้งาน:

หมวดหมู่สินค้า